Formacja do posług i funkcji

Adresat:

posługa lektoratu, posługa akolitatu, szafarze nadzwyczajni Komunii świętej

Podstawowe informacje:
Kursy przygotowawcze do wykonywania posług akolity i lektora oraz funkcji szafarza nadzwyczajnego Komunii świętej.

Osoby zgłaszane są przez księży proboszczów.

Program i organizacja:
SZAFARZE NADZWYCZAJNI KOMUNII ŚWIĘTEJ

Etap wstępny: półroczny kurs odbywa się w Gietrzwałdzie tematy:

a) Poprawna wizja liturgii; znaczenie liturgii w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w życiu osobistym.

b) Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, w słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie odprawiającego kapłana.

c) Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii.

d) Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki.

e) Chrześcijański wymiar niedzielnego świętowania, uzasadnienie niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.: współczesne możliwości i zagrożenia.

f) Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo; struktura Mszy św. i ważniejsze elementy (śpiewy, czytania, modlitwy, obrzędy).

g) Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii św.

h) Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą świętą.

i) Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy św. i zanoszenie Komunii św. chorym; duszpasterstwo chorych w parafii i w szpitalach.

j) Świadomość chrzcielna i znaczenie pokuty w życiu chrześcijanina.

k) Świeccy w życiu Kościoła.

l) Znaczenie modlitwy i różne jej formy; elementy Liturgii Godzin.

Etap formacji permanentnej:

Obecnie temat wiodący to sakramentologia

 

TRZYLETNI PROGRAM FORMACYJNY KANDYDATÓW DO POSŁUGI AKOLITY

I zjazd
Posługi i funkcje w zgromadzeniu liturgicznym
Chrzest wprowadzeniem w potrójną misję Chrystusa
Posługa przy stole eucharystycznym – kształtowanie się i jej celowość
Wyjątkowość Biblii na tle innych wyznań chrześcijańskich

II zjazd
Kapłaństwo powszechne ludu Bożego
Godne sprawowanie i uczestniczenie w Eucharystii w myśl definicji o Liturgii
Formy kultu eucharystycznego i ich specyfika
Sposób interpretacji i rozważania tekstów biblijnych

III zjazd
Znaki liturgiczne, paramenty i sprzęty kościelne
Kanon Ksiąg biblijnych – korpus ksiąg ST i wiodące motywy teologii starotestamentalnej
Części Mszy świętej wg OWMR, rozdział II
Podstawy teologii duchowości

IV zjazd
Rok liturgiczny i tabela pierwszeństwa dni liturgicznych
Trójosobowość Boga zaproszeniem do relacji stworzenia ze Stwórcą – rola, zadanie i godność każdej z Osób Boskich
Kanon Ksiąg biblijnych – korpus ksiąg NT i wiodące motywy teologii nowotestamentalnej
Psychologiczne postawy posługi wśród chorych

V zjazd
Różne formy celebracji Mszy świętej – IV OWMR
Kim byli i dlaczego pisali – ewangelie synoptyczne
Jak właściwie uformować sumienie, jakie są zagrożenia i nadużycia w kierowaniu się sumieniem niewłaściwie uformowanym
Podstawowe zagadnienia na temat powstawania i kształtowania się Ewangelii wg św. Jana – jej główna tematyka

VI zjazd
Od modlitwy na Mszy świętej do modlitwy Mszą świętą
Niedziela jako dzień Pański i główne centrum życia chrześcijanina
Osoba Jezusa historycznego a Chrystus uwielbiony – podstawy chrystologii
Ostatnia Wieczerza i zbawcze misterium Chrystusa w ujęciu ewangelii janowej

VII zjazd
Eucharystia jako sakrament – pamiątka, ofiara, uczta
Chrystus namaszczony przez Ojca a posłanie Ducha Świętego
Modlitwa wymiarem życia duchowego – formy, rodzaje, sposoby modlitwy i jej cel nadrzędny
Dzieje Apostolskie o strukturze i posłaniu Kościoła

VIII zjazd
Chrystus Jedynym i Najwyższym Kapłanem – Kapłaństwo powszechne i jego relacja do kapłaństwa urzędowego
Mistagogia obrzędów wstępnych i Liturgii Słowa
Akolitat ustanowiony posłaniem do służby w zgromadzeniu liturgicznym – rola, zadania, funkcje i posłanie akolity
Kościół nowym Ludem Bożym i wypełnieniem przymierza – Kościół pielgrzymujący, oczyszczający się i chwalebny

IX zjazd
Corpus Paulinum – waga i aktualność nauczania św. Pawła Apostoła
Liturgia Eucharystyczna i jej mistagogia – zwana dawniej „Mszą wiernych”
Posługa akolity ustanowionego w trakcie celebracji Mszy świętej
Modlitwa wyrazem zaangażowania w życie duchowe – Liturgia Godzin, Nabożeństwa liturgiczne

 

Zapisy:
Zgłoszenia kierują proboszczowie do wydziału duszpasterskiego.

Koszt:

·         Kurs szafarzy: 170 zł

·         Kurs Akolitów 100 zł (rocznie)

 

Kontakt:
Tel. 511 836 343

Email: siostra@domusmariae.eu

https://szafarzearchwarmia.pl/