Duszpasterstwo służby liturgicznej

Adresaci – dla kogo?
Ministranci, Ministranci Słowa Bożego, Ceremoniarze, Animatorzy, Dziewczęca Służba Maryjna, Dziewczęca Służba Słowa, Animatorki.
Podstawowe informacje:
Kursy liturgiczne skierowane są do młodzieży zainteresowanej pogłębieniem swojej wiedzy liturgicznej, a w szczególności do osób już posługujących w parafiach.
Program i organizacja:
Kursy Ministranta Słowa Bożego, Ceremoniarza oraz Dziewczęcej Służby Słowa obejmują siedem spotkań po 3 godziny (zajęcia raz w miesiącu w soboty). Kursy rozpoczynają się w październiku i kończą egzaminem w maju.

Kurs Animatora I st. i Kurs Animatorki obejmują 4 spotkania weekendowe w ciągu roku. Kursy rozpoczynają się w listopadzie i kończą w maju. Kurs Animatora II st. obejmuje 4 spotkania sobotnie.
Zapisy:
Chęć uczestnictwa w kursach liturgicznych można zgłaszać podczas zjazdu rozpoczynającego spotkania w październiku.

Koszty:
Kurs Ministranta Słowa Bożego i kurs Dziewczęcej Służby Maryjnej – 50zł
Kurs Ceremoniarza – 50zł Kurs Animatora I st. i kurs Animatorki – 300zł
Kurs Animatora II st. – koszt uzależniony od kosztów przeprowadzenia zajęć kursu wychowawcy kolonijnego
Kontakt:
e-mail: slo.warmia@gmail.com
strona internetowa: dslaw.pl