FORMACJA STAŁA to pełniejsze odkrywanie własnego powołania i gotowość życia nim w wypełnianiu swej misji.

ASPEKTY FORMACJI:

 1. Formacja wspólna ogółowi chrześcijan
 • pełna formacja ludzka, rozwój ludzkich wartości np. uczciwość, poczucie sprawiedliwości, uprzejmość, siła ducha, cnoty obywatelskie itd.
 • poznanie świata i wrośniecie we własna kulturę,
 • formacja duchowa, zwłaszcza przez liturgię,
 • formacja doktrynalna (wiedza teologiczna, etyczna, filozoficzna),
 • dokładniejsza znajomość nauki społecznej Kościoła,
 • szczególny rys: dostrzec rzeczywistość w świetle wiary (oceniać w świetle wiary, myślenie kościelne).
 1. Formacja specjalistyczna
 • głębsze odkrywanie, rozwijanie i realizowanie indywidualnego charyzmatu (powołania),
 • poznanie specyfiki i metod danej dziedziny apostolstwa,
 • praktyka apostolska (systematyczne włącznie do danej apostolskiej dziedziny, najpierw ćwiczenia, praktyki potem wejście na stałe w apostolstwo),
 • zdobywanie umiejętności dialogu i współpracy z innymi ludźmi.

CECHY FORMACJI:

 • integralność,
 • permanentność (ciągłość, bez luk),
 • systematyczność (wszystkie potrzebne elementy),
 • otwartość na porządek nadprzyrodzony (Bóg sam jest pierwszym wychowawcą swego ludu).

MIEJSCA FORMACJI:

 • Kościół powszechny (papież jest pierwszym wychowawcą katolików),
 • Kościoły partykularne (konieczność współpracy z biskupem),
 • Parafia (konieczność współpracy z proboszczem),
 • Rodzina (pierwsze środowisko wychowania),
 • Małe wspólnoty kościelne (grupy i wspólnoty parafialne),
 • Katolickie szkoły, uniwersytety,
 • Ośrodki odnowy duchowej (domy rekolekcyjne, formacyjne),
 • Grupy, stowarzyszenia i ruchy katolickie.
Warmińska Szkoła Katechistów
Warmińska Szkoła Duchowości
Formacja stała duchownych
Formacja do posług i funkcji
Duszpasterstwo służby liturgicznej
Formacja stała nauczycieli religii
Formacja stała muzyków kościelnych

Warmińska Szkoła Biblijna

Duszpasterstwo rodzin