Warmińska Szkoła Biblijna

ZAPRASZA WSZYSTKICH PRAGNĄCYCH:

Pogłębić znajomość Pisma Świętego

Spotkać w nim osobowego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego

Odczuć moc działania Słowa Bożego w życiu osobistym

Pogłębić duchowość biblijną

Odnaleźć swoje miejsce w Kościele Jezusa

Usłyszeć odpowiedzi na osobiste pytania wiary i moralności

Zapraszamy wszystkich do udziału w wykładach WSB.  Wszystkie nasze spotkania będą miały miejsce, jak w poprzednich latach, w gmachu Seminarium Duchownego Hosianum, przy ul. Kard. St. Hozjusza 15, od drugiej soboty października (12.10.2024).

Podstawowe informacje:
Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych ani stopnia wykształcenia. Nie ma też egzaminów, sprawdzianów i wyznaczonych opłat (na koniec roku jedynie zbierana jest dobrowolna ofiara w formie tzw. tacy). Po zakończeniu cyklu 3 letniego wręczamy certyfikat ukończenia WSB, pod jednym wszakże warunkiem, a mianowicie, że student nie opuścił więcej niż 2 zjazdy w danym roku. Jeśli opuści więcej niż 2 w danym roku, to, by otrzymać finalnie certyfikat musi powtórzyć dany rok wykładów. W czasie każdego zjazdu są wykładane listy obecności, które należy podpisać pod własnym imieniem i nazwiskiem. Po otrzymaniu certyfikatu proponujemy naszym absolwentom uczestnictwo w dalszych wykładach w ramach Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Odbywają się one w tych samych terminach zjazdów WSB i w tym samym miejscu (zawsze sala nr 15). Wykłady prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Teologii UWM w Olsztynie i zaproszeni Goście. Odbywają się one w każdą drugą sobotę miesiąca, poczynając od października, w salach Wydziału Teologii i Seminarium Duchownego, ul. St. Hozjusza 15, Olsztyn. Wykłady trwają od godziny 9.30 do 13.30.Po nich istnieje możliwość nauki języka hebrajskiego. Czas trwania to 15 – 20 min.

Więcej informacji: zdzislaw.zywica@uwm.edu.pl oraz http://formacja.olsztyn.pl/ zakładka: Warmińska Szkoła Biblijna.

Daty zjazdów 2024- 2025 r.

12 października 2024 r.

09 listopada 2024 r.

14 grudnia 2024 r.

11 stycznia 2025 r.

08 lutego 2025 r.

08 marca 2025 r.

12 kwietnia 2025 r.

10 maja 2025 r.

14 czerwca 2025 r.

Plan wykładów WSB 2024-2025

8.30     Msza święta w kościele seminaryjnym św. Józefa.

Rok I   (sala nr 6)

9.30     Historia biblijna (ks. prof. Z. Żywica)

10.30   Objawienia Maryjne w Gietrzwałdzie (p. G. Kasjaniuk)

11.30   Ludzkie dzieje Słowa Bożego (ks. dr P. Dernowski)

12.30   Trudności interpretacyjne wybranych tekstów biblijnych (ks. dr T. Niedźwiedzki)

Rok II  (sala nr 2)

9.30     Ewangelia św. Jana (ks. dr Tomasz Niedźwiedzki)

10.30   Biblia w duszpasterstwie Kościoła (ks. dr P. Dernowski)

11.30    Pięcioksiąg (ks. dr T. Niedźwiedzki)

12.30   Ewangelie synoptyczne (ks. prof. Z. Żywica)

Rok III  (sala nr 1)

9.30     Biblia w życiu duchowym chrześcijanina (ks. dr P. Dernowski)

10.30   Apokalipsa św. Jana (ks. prof. Z. Żywica)

11.30    Święty Paweł i jego listy (ks. prof. Z. Żywica)

12.30   Prorocy (ks. dr P. Dernowski)

Dzieło Biblijne  (sala nr 15)

9.30     Objawienia Maryjne i ich orędzie (p. Grzegorz Kasjaniuk)

10.30   Literatura rabiniczna: midrasze, targumy, talmud (ks. dr T. Niedźwiedzki)

11.30   Psychologia Rodziny (ks. dr Cezary Opalach) / od lutego: Sakrament małżeństwa rozumiany jako nierozerwalny i konieczne procesy o jego orzeczenie nieważności (ks. dr Adam Ornatek)

12.30   Psychologia Rodziny (ks. dr Cezary Opalach) / od lutego: Sakrament małżeństwa rozumiany jako nierozerwalny i konieczne procesy o jego orzeczenie nieważności (ks. dr Adam Ornatek)

Dodatkowa oferta

13.30 Język hebrajski (kontynuacja: ks. prof. Z. Żywica) – sala nr 6

13.30 Język hebrajski (kontynuacja: ks. dr T. Niedźwiedzki) – sala nr 1

Kontakt:

Wolę uczestnictwa w wykładach można zgłaszać do:

Dyrektor WSB  ks. prof. Zdzisław Żywica:

e-mail na adres: zdzislaw.zywica@uwm.edu.pl

telefonicznie: 606 286 578

w innej formie: na pierwszych dwóch zajęciach (nie później).