Formacja stała duchownych

Adresat: prezbiterzy.
Stała formacja kapłańska:
Duszą i zewnętrznym kształtem formacji stałej jest miłość pasterska: Duch Święty, który napełnia kapłana miłością pasterską, prowadzi go i towarzyszy mu na drodze coraz głębszego poznania tajemnicy Chrystusa, niezgłębionej w swym bogactwie, a poprzez nią — tajemnicy chrześcijańskiego kapłaństwa. Ta sama miłość pasterska każe kapłanowi coraz lepiej poznawać oczekiwania, potrzeby, problemy i wrażliwość tych, do których skierowana jest jego posługa: ludzi żyjących w konkretnych sytuacjach osobistych, rodzinnych i społecznych (św. Jan Paweł II, Pastores Dabo Vobis, 70)

 

Formacja młodych kapłanów (1-3 rocznik)
Dekret ks. abpa J. Górzyńskiego z 6 września 2018 r. postanawia, “kapłani inkardynowani do Archidiecezji Warmińskiej od pierwszego do trzeciego roku święceń są zobowiązani uczestniczyć w specjalnym programie formacji stałej”.

Księża neoprezbiterzy, dwu i trzylatkowie biorą udział w czterech spotkaniach formacyjnych w ciągu roku. Spotkania  odbywają się osobno z każdym rocznikiem. Ponadto młodzi księża są zobowiązani do udziału w ogólnych spotkaniach formacyjnych księży archidiecezji warmińskiej, a także w rekolekcjach kapłańskich.

Za program i jego realizację odpowiedzialny jest ks. Krzysztof Bielawny

Formacja starszych kapłanów:
Kapłani archidiecezji warmińskiej w ramach stałej formacji uczestniczą w kilku spotkaniach modlitewnych w ciągu roku. Są zobowiązani także do odbycia rekolekcji kapłańskich.
Spotkania modlitewne wszystkich kapłanów:
Poniedziałek-wtorek przed Wielkim Postem

Wielki Czwartek – udział we Mszy krzyżma świętego

Spotkanie modlitewne w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Spotkanie modlitewne w Gietrzwałdzie w pierwszym tygodniu września

Poniedziałek-wtorek przed Adwentem

Spotkania indywidualne:
Ponadto odbywa się szereg indywidualnych spotkań kapłańskich.