Warmińska Szkoła Duchowości

Szkoła skierowana jest do:
– „liderów” życia duchowego,
– kierowników duchowych i formatorów,
– kapłanów i osób życia konsekrowanego,
– animatorów i odpowiedzialnych za ruchy i wspólnoty religijne,
– katechetów,
– wszystkich, którzy pragną pogłębić życie duchowe.
Podstawowe informacje:
Celem szkoły jest pogłębienie wiedzy z zakresu teologii duchowości, dzięki której jej uczestnicy będą mogli budować dojrzałą relację z Bogiem oraz towarzyszyć innym osobom.
Program i organizacja:
Program szkoły oparty jest na podstawowych zagadnieniach teologii duchowości tj. życie duchowe, modlitwa i praktyka życia duchowego oraz na zagadnieniach związanych z wyzwaniami duchowości.

Szkoła trwa 4 semestry, które są realizowane w przeciągu 2 lat. Obejmują 9 zjazdów w roku.  

Ramowy program szkoły obejmuje następujące przedmioty:

I semestr:
– Antropologiczne podstawy duchowości,
– Modlitwa słowem Bożym,
– Duchowość biblijna,
– Duchowość cierpienia.

II semestr:
– Duchowość Ojców Kościoła,
– Kryzys psychiczny i duchowy,
– Teologia modlitwy,
– Rozwój życia duchowego.

III semestr:
– Teologia charyzmatów,
– Przekaz duchowości w sztuce,
– Naśladowanie świętych,
– Walka duchowa.

IV semestr:
– Rozeznawanie i towarzyszenie duchowe,
– Liturgia źródłem duchowości,
– Wypaczenia pobożności,
– Zagrożenia duchowe.

W ramach szkoły raz w roku odbędą się także całodniowe spotkania z jednego przedmiotu, które poprowadzą zaproszeni goście. W ten sposób zostaną prowadzone zajęcia m.in. duchowości życia konsekrowanego oraz duchowości kobiety i mężczyzny. 
Zapisy:
Zapisy do szkoły odbywają się co dwa lata i można dokonać ich przez przesłanie własnego imienia i nazwiska, roku urodzenia, wykształcenia, parafii i kontaktu:
– na adres mailowy: szkola@wsd.warmia.pl,
– telefonicznie: 505-420-403.

Zajęcia odbywają się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Warmińskiej przy ul. Kopernika 47 w Olsztynie.
  
Kontakt:
ks. Dariusz Sonak – dyrektor warmińskiej szkoły duchowości:
– nr tel.: 505-420-403,
– email: szkola@wsd.warmia.pl;
– strona internetowa: wsd.warmia.pl