Formacja stała muzyków kościelnych

Adresat:
Organiści, liderzy i członkowie scholii i chórów parafialnych, animatorzy życia muzycznego we wspólnotach duszpasterskich.
Podstawowe informacje:
Na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie na kierunku teologia jest prowadzony zakres studiów muzyka sakralna, w ramach którego można uzyskać kwalifikacje potrzebne do pracy w charakterze muzyka kościelnego (m.in. organisty). Absolwent tego zakresu studiów oprócz wykształcenia teologicznego jest przygotowany m.in. do: gry w kościele na organach (podczas nabożeństw i uroczystości, np. śluby, pogrzeby), filharmonii lub innych instrumentach; śpiewu solowego w czasie nabożeństw; prowadzenia chóru kościelnego (doboru chórzystów i solistów, nauki pieśni, dyrygowania chórem); akompaniowania do śpiewu wiernym w czasie nabożeństw; adaptowania lub aranżowania muzyki na potrzeby określonego typu nabożeństwa.

Dodatkowo duszpasterstwo muzyków kościelnych prowadzi kursy psałterzystów, kantorów, a także warsztaty liturgiczno-muzyczne w Gietrzwałdzie, Świętej Lipce i Lidzbarku Warmińskim.
Program i organizacja:
Kurs psałterzystów (roczny) i kantorów (dwuletni):
– zajęcia w soboty, raz w miesiącu,
– rozpoczęcie 7 października mszą św. w ramach formacji służby liturgicznej.

Terminy zjazdów:
– 28.10.2023,
– 11.11.2023,
– 9.12.2023,
– 13.01.2024,
– 10.02.2024,
– 16.03.2024,
– 20.04.2024,
– 11.05.2024,
– 15.06.2024 (uroczyste zakończenie).

Warsztaty liturgiczno-muzyczne:
– 17-19.11.2023,
– zapisy i szczegóły na stronie: http://warsztatyswlipka.pl/
Zapisy:
Informacje wkrótce zostaną podane.
Kontakt:
ks. Łukasz Kowalski: tel. 502-791-967